Rola tradycyjnych managerów w świecie turkusowym

Ewolucja koncepcji zarządzania od tradycyjnych modeli hierarchicznych do turkusowego podejścia prowadzi do pytania o rolę tradycyjnych managerów w nowym kontekście. Czy w świecie turkusowym jest dla nich miejsce? Jeśli tak, to jakie?

1. Zmiana roli, a nie jej eliminacja

W modelu turkusowym rola tradycyjnego menedżera ewoluuje. Zamiast pełnić funkcje kontrolne i nadzorcze, managerowie stają się bardziej mentorem, coachem i facylitatorem dla swojego zespołu.

2. Facylitacja, a nie dyrektywa

W świecie turkusowym managerowie pomagają zespołom w samodzielnym podejmowaniu decyzji, zapewniając im odpowiednie narzędzia, techniki i wsparcie, zamiast dyktować konkretne kierunki działań.

3. Rozwój indywidualny i zespołowy

Tradycyjny manager w kontekście turkusowym skupia się na rozwoju swoich pracowników. Pomaga im odkrywać ich mocne strony, pasje i dąży do ich maksymalnego wykorzystania w pracy.

4. Budowanie mostów

Chociaż struktury hierarchiczne zanikają, nadal istnieje potrzeba koordynacji i komunikacji między różnymi zespołami. Managerowie w modelu turkusowym pełnią rolę „mostotwórców”, łącząc różne części organizacji i zapewniając płynny przepływ informacji.

5. Zrozumienie i przekształcenie kultury

Managerowie są kluczowymi postaciami w ewolucji kultury organizacyjnej. Mają za zadanie nie tylko zrozumienie nowego, turkusowego podejścia, ale także przekształcenie obecnej kultury w kierunku większej autentyczności, zaufania i współpracy.

6. Decyzje oparte na zaufaniu

Zamiast polegać na kontroli, tradycyjny manager uczy się polegać na zaufaniu do swojego zespołu. Oznacza to również dawanie zespołom autonomii i przestrzeni do eksperymentowania.

7. Służenie, a nie rządzenie

Podstawową zmianą w mentalności jest przejście od postrzegania siebie jako „szefa” do roli „sługującego lidera”, który stawia potrzeby zespołu na pierwszym miejscu.

Chociaż środowisko turkusowe przynosi ze sobą wiele zmian w zakresie zarządzania, nie oznacza to końca roli tradycyjnego managera. Raczej wskazuje na ewolucję tej roli w kierunku bardziej wsparcia, współpracy i facylitacji. Dla wielu managerów może to być wyzwanie, ale również wspaniała okazja do głębszej, bardziej znaczącej pracy z ludźmi i organizacją.

Podobne wpisy