Całościowość w praktyce: przykłady z rzeczywistości biznesowej

Pojęcie „całościowości” stało się jednym z kluczowych haseł w nowoczesnym zarządzaniu, zwłaszcza w kontekście turkusowych organizacji. Ale co to dokładnie znaczy i jak przejawia się w praktycznej działalności firm? Poniżej znajdziesz kilka przykładów, które pokazują, jak całościowe podejście wpływa na działanie przedsiębiorstw.

1. Holacracy w Zappos

Amerykańska firma Zappos, znana z handlu obuwiem online, zdecydowała się na wprowadzenie systemu holacracy. Holacracy to system zarządzania, który eliminuje tradycyjne role i hierarchie na rzecz rozproszonych zespołów (tzw. kręgów), które mają autonomiczną władzę w określonych obszarach. Pozwala to pracownikom na pełne wykorzystanie swojego potencjału i talentów, a organizacji na bycie bardziej elastyczną i reagującą na zmiany.

2. Patagonia i odpowiedzialność społeczna

Marka odzieżowa Patagonia od dawna kieruje się ideą „biznesu jako narzędzia do dokonywania pozytywnych zmian”. Firma nie tylko dąży do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko, ale także aktywnie uczestniczy w inicjatywach społecznych i środowiskowych. Całościowe podejście do biznesu objawia się tu poprzez postrzeganie firmy jako części większego systemu, którym jest nasza planeta.

3. Spotify i zespoły autonomiczne (squady)

Spotify, znany serwis streamingowy, wprowadził model zarządzania oparty na autonomicznych zespołach, nazywanych „squadami”. Każdy skład ma konkretną misję, do której dąży, i dużą swobodę w wyborze sposobu jej realizacji. Model ten promuje kreatywność, innowacyjność i zaangażowanie pracowników.

4. Google i czas na własne projekty

W Google, pracownicy mieli kiedyś możliwość poświęcenia 20% swojego czasu pracy na własne projekty. Choć z czasem ten model ewoluował, idea stojąca za nim była prosta: pozwolić ludziom na eksplorowanie własnych pasji i kreatywności w kontekście pracy. Wiele innowacji Google, takich jak Gmail czy AdSense, powstało właśnie dzięki tej praktyce.

5. Buurtzorg i pielęgniarstwo oparte na zespołach

Buurtzorg to holenderska organizacja świadcząca usługi pielęgniarskie, która zrezygnowała z tradycyjnych hierarchii na rzecz małych, autonomicznych zespołów pielęgniarek. Te zespoły samodzielnie zarządzają swoją pracą, budując głębokie relacje z pacjentami i dostarczając opieki na najwyższym poziomie.

Całościowość w biznesie nie jest jedynie modnym hasłem, ale rzeczywistym podejściem, które ma głęboki wpływ na funkcjonowanie organizacji. Przedsiębiorstwa, które przyjmują takie podejście, często odnoszą korzyści w postaci większej innowacyjności, zaangażowania pracowników i lepszej adaptacji do zmieniającego się środowiska. W erze złożoności i nieprzewidywalności, całościowy punkt widzenia może okazać się kluczem do sukcesu.

Podobne wpisy