**Jak turkusowe organizacje podejmują decyzje?** Decyzje w organizacji kształtują jej kierunek, wartości i kulturę. W modelu turkusowym proces podejmowania decyzji jest innowacyjny, demokratyczny i oparty na współpracy. Ale jak dokładnie wygląda ten proces? Jak turkusowe organizacje podejmują ważne decyzje dotyczące strategii, kierunku czy zasobów? **1. Decentralizacja władzy** Tradycyjne organizacje opierają się na hierarchii, gdzie decyzje podejmują liderzy lub wyżsi menedżerowie. W modelu turkusowym władza jest rozproszona. Decyzje są podejmowane przez zespoły lub jednostki odpowiedzialne za konkretny obszar lub projekt. **2. Konsultacje z zainteresowanymi stronami** Zanim zostanie podjęta decyzja, turkusowe organizacje konsultują się z wszystkimi zainteresowanymi stronami. Może to obejmować pracowników, klientów, dostawców czy nawet lokalną społeczność. **3. Procesy kolektywnego myślenia** Nie chodzi tylko o spotkanie i głosowanie. Turkusowe organizacje często korzystają z technik, takich jak "world cafe" czy "open space", aby zgromadzić różnorodne perspektywy i wspólnie pracować nad rozwiązaniem. **4. Współpraca zamiast rywalizacji** Zamiast podejścia opartego na rywalizacji i konflikcie, turkusowe organizacje skupiają się na współpracy. Decyzje są podejmowane w duchu partnerstwa i wspólnej odpowiedzialności. **5. Opieranie decyzji na celach ewolucyjnych** Każda decyzja jest podejmowana z uwzględnieniem ewolucyjnego celu organizacji. Czy proponowane działanie jest zgodne z długoterminową misją i wizją firmy? **6. Budowanie kultury zaufania** Zamiast polegać na kontroli i nadzorze, turkusowe organizacje polegają na zaufaniu. Wierzą, że pracownicy, mając odpowiednie informacje i narzędzia, podejmą decyzje w najlepszym interesie organizacji. **7. Transparentność w procesie decyzyjnym** Wszystkie decyzje, dane i argumenty są transparentne dla wszystkich pracowników. Brak jest tajemniczych spotkań za zamkniętymi drzwiami. **8. Gotowość do adaptacji** Decyzje w modelu turkusowym nie są rytowane w kamieniu. Organizacje są otwarte na dostosowywanie się, jeśli okoliczności się zmienią czy pojawią się nowe informacje. **9. Uczciwość i odpowiedzialność** Każda decyzja jest podejmowana z uwzględnieniem jej wpływu na pracowników, klientów, społeczność i środowisko. **Zakończenie** Proces decyzyjny w organizacjach turkusowych odzwierciedla ich głębokie wartości autentyczności, zaufania i współpracy. Chociaż może się to wydawać bardziej złożone niż tradycyjne metody, prowadzi do decyzji bardziej holistycznych, zrównoważonych i w zgodzie z długoterminową misją organizacji.

Decyzje w organizacji kształtują jej kierunek, wartości i kulturę. W modelu turkusowym proces podejmowania decyzji jest innowacyjny, demokratyczny i oparty na współpracy. Ale jak dokładnie wygląda ten proces? Jak turkusowe organizacje podejmują ważne decyzje dotyczące strategii, kierunku czy zasobów?

1. Decentralizacja władzy

Tradycyjne organizacje opierają się na hierarchii, gdzie decyzje podejmują liderzy lub wyżsi menedżerowie. W modelu turkusowym władza jest rozproszona. Decyzje są podejmowane przez zespoły lub jednostki odpowiedzialne za konkretny obszar lub projekt.

2. Konsultacje z zainteresowanymi stronami

Zanim zostanie podjęta decyzja, turkusowe organizacje konsultują się z wszystkimi zainteresowanymi stronami. Może to obejmować pracowników, klientów, dostawców czy nawet lokalną społeczność.

3. Procesy kolektywnego myślenia

Nie chodzi tylko o spotkanie i głosowanie. Turkusowe organizacje często korzystają z technik, takich jak „world cafe” czy „open space”, aby zgromadzić różnorodne perspektywy i wspólnie pracować nad rozwiązaniem.

4. Współpraca zamiast rywalizacji

Zamiast podejścia opartego na rywalizacji i konflikcie, turkusowe organizacje skupiają się na współpracy. Decyzje są podejmowane w duchu partnerstwa i wspólnej odpowiedzialności.

5. Opieranie decyzji na celach ewolucyjnych

Każda decyzja jest podejmowana z uwzględnieniem ewolucyjnego celu organizacji. Czy proponowane działanie jest zgodne z długoterminową misją i wizją firmy?

6. Budowanie kultury zaufania

Zamiast polegać na kontroli i nadzorze, turkusowe organizacje polegają na zaufaniu. Wierzą, że pracownicy, mając odpowiednie informacje i narzędzia, podejmą decyzje w najlepszym interesie organizacji.

7. Transparentność w procesie decyzyjnym

Wszystkie decyzje, dane i argumenty są transparentne dla wszystkich pracowników. Brak jest tajemniczych spotkań za zamkniętymi drzwiami.

8. Gotowość do adaptacji

Decyzje w modelu turkusowym nie są rytowane w kamieniu. Organizacje są otwarte na dostosowywanie się, jeśli okoliczności się zmienią czy pojawią się nowe informacje.

9. Uczciwość i odpowiedzialność

Każda decyzja jest podejmowana z uwzględnieniem jej wpływu na pracowników, klientów, społeczność i środowisko.

Proces decyzyjny w organizacjach turkusowych odzwierciedla ich głębokie wartości autentyczności, zaufania i współpracy. Chociaż może się to wydawać bardziej złożone niż tradycyjne metody, prowadzi do decyzji bardziej holistycznych, zrównoważonych i w zgodzie z długoterminową misją organizacji.

Podobne wpisy