Ocena wyników i motywacja w modelu turkusowym.

Model turkusowy organizacji jest często przeciwstawiany tradycyjnym modelom zarządzania. Podczas gdy w konwencjonalnych strukturach dominuje hierarchia, kontrole i sztywne procedury, model turkusowy stawia na samozarządzanie, całościowość i ewolucyjny cel. W takim kontekście, jak przebiega ocena wyników i jak motywować pracowników w organizacjach turkusowych?

1. Poza hierarchią – ku współodpowiedzialności

W modelu turkusowym, brak tradycyjnej hierarchii oznacza, że ocena nie jest narzędziem nadzoru czy kontroli. Zamiast tego, pracownicy są współodpowiedzialni za własne wyniki oraz wyniki swojego zespołu. Ocenianie staje się procesem współtworzonym, a nie jednostronnym zadaniem.

2. Feedback jako codzienna praktyka

Zamiast rocznych ocen wydajności, w turkusowych organizacjach dominuje kultura ciągłego feedbacku. Pracownicy regularnie udzielają sobie nawzajem informacji zwrotnych, co pozwala na bieżące dostosowywanie się i rozwijanie.

3. Autentyczność i transparentność

Ocena wyników jest transparentna i autentyczna. Nie ma ukrytych agend ani politycznych gier. Otwarta komunikacja i uczciwość są kluczem do budowania zaufania i motywacji wśród pracowników.

4. Samoocena

Wiele turkusowych organizacji promuje samoocenę jako ważny element procesu oceniania. Pracownicy są zachęcani do refleksji nad własnymi osiągnięciami, słabościami i obszarami do rozwoju.

5. Rozwój, a nie kara

Celem oceny wyników nie jest ukaranie czy wskazanie błędów, ale identyfikacja obszarów do rozwoju. Sukcesy są świętowane, a porażki traktowane jako okazje do nauki.

6. Motywacja wewnętrzna

Turkusowe organizacje rozumieją, że prawdziwa motywacja pochodzi z wewnątrz. Zamiast polegać na zewnętrznych bodźcach, takich jak premie czy awanse, kładą nacisk na poczucie celu, autentyczność i możliwość wpływu na własną pracę.

7. Ewolucyjny cel jako źródło inspiracji

Ostatecznym celem turkusowej organizacji nie jest zysk, ale ewolucyjny cel – głęboko zakorzeniona misja czy wizja, która inspiruje i motywuje pracowników do działania.

Ocena wyników i motywacja w modelu turkusowym odzwierciedlają holistyczne i ludzkie podejście do zarządzania. Zamiast skupiać się na kontroli i zewnętrznych bodźcach, turkusowe organizacje stawiają na współodpowiedzialność, autentyczność i ciągły rozwój. W efekcie, pracownicy tych organizacji czują się bardziej zaangażowani, zmotywowani i związani z misją firmy.

Podobne wpisy