Przypadki niepowodzeń: lekcje z organizacji, które próbowały, ale nie przeszły na model turkusowy

Model turkusowy stał się popularnym podejściem do zarządzania, skupiając się na samozarządzaniu, całościowości i ewolucyjnym celu. Chociaż wiele organizacji odniosło sukces dzięki jego wdrożeniu, nie wszystkie próby zakończyły się powodzeniem. Analiza tych nieudanych prób dostarcza cennych lekcji dla innych firm, które chcą się przekształcić.

1. Niewystarczające przygotowanie i pośpiech

Niektóre firmy, chcąc „być na czasie”, przechodziły na model turkusowy bez dogłębnego zrozumienia jego zasad i bez odpowiedniego przygotowania. Pośpiech i brak przygotowania często prowadzą do konfuzji, niejasności w zakresie odpowiedzialności i braku wsparcia dla zespołów.

Lekcja: Przejście na model turkusowy wymaga gruntownego przygotowania, szkolenia i planowania.

2. Brak wsparcia kierownictwa

Kierownictwo odgrywa kluczową rolę w procesie transformacji. W przypadkach niepowodzeń kierownictwo nie było w pełni zaangażowane lub nie wierzyło w wartość modelu turkusowego.

Lekcja: Aby transformacja była skuteczna, kluczowe osoby w organizacji muszą być jej pełnymi ambasadorami.

3. Niejasny ewolucyjny cel

Niektóre organizacje próbowały przechodzić na model turkusowy bez jasno zdefiniowanego ewolucyjnego celu. Skutkowało to brakiem kierunku i spójności w działaniach.

Lekcja: Wyraźny i znaczący ewolucyjny cel jest niezbędny do kierowania i inspirowania działaniami organizacji.

4. Brak kultury feedbacku

Turkusowy model zakłada otwartość na feedback i ciągłe uczenie się. W niektórych przypadkach brak kultury feedbacku doprowadził do tego, że problemy nie były rozpoznawane i rozwiązywane w odpowiednim czasie.

Lekcja: Wspieranie kultury otwartego feedbacku jest kluczowe dla sukcesu modelu turkusowego.

5. Opór wobec zmian

W niektórych organizacjach napotkano na silny opór wobec zmian, co uniemożliwiło skuteczne wdrożenie modelu turkusowego. Przyczyną mogło być brak komunikacji, niezrozumienie korzyści płynących z transformacji lub obawy związane z utratą statusu i władzy.

Lekcja: Kluczowe jest skuteczne komunikowanie korzyści związanych z modelem turkusowym oraz angażowanie wszystkich pracowników w proces zmiany.

6. Brak elastyczności i adaptacyjności

Niektóre organizacje próbowały na siłę dostosować się do modelu turkusowego bez uwzględnienia specyfiki i potrzeb firmy.

Lekcja: Model turkusowy powinien być dostosowywany do kontekstu konkretnej organizacji. Ważne jest, aby być elastycznym i gotowym do dostosowywania się w miarę pojawiania się nowych wyzwań i informacji.

Choć model turkusowy przyniósł wiele korzyści wielu organizacjom na całym świecie, nie jest uniwersalnym rozwiązaniem dla wszystkich. Analiza niepowodzeń jest cenna dla tych, którzy chcą zrozumieć pułapki i wyzwania związane z transformacją. Kluczem jest dogłębne zrozumienie modelu, angażowanie pracowników, jasna komunikacja oraz gotowość do adaptacji i uczenia się.

Podobne wpisy