Składniki turkusowych organizacji

75,00 

Autor: Zbigniew Olesiński
Wydawnictwo: Difin

Kategoria:

Opis

Współcześnie w coraz większym stopniu człowiek ma wpływ na kształtowanie swego otoczenia. Jest możliwe, aby ta tendencja utrzymywała się przez pewien przewidywalny okres. Stawia to nauce zarządzania i jakości nowe wyzwania kreacji struktur organizacyjnych i określenia zasad funkcjonowania zespołów pracowniczych w nowych warunkach. Ideą określającą rozwiązanie powyższych problemów jest idea turkusowej organizacji, która kładzie nacisk na kreację samozarządzających się zespołów pracowniczych liczących po kilka, kilkanaście osób, funkcjonujących w horyzontalnych, płaskich strukturach organizacyjnych. Zarówno tendencja do decentralizacji struktur organizacyjnych i ich spłaszczanie, jak i tendencja wzrostu samodzielności pracowników występuje coraz częściej. Współczesne organizacje, zwłaszcza w krajach takich jak Polska, stosunkowo niedawno, po transformacji ustrojowej, startujące ku nowym możliwościom w gospodarce rynkowej mają organizacje ukształtowane w złożonych, realnych warunkach społecznych i gospodarczych.Trudno więc oczekiwać, aby nastąpił gwałtowny zwrot, ale badania empiryczne wskazują, że wzrost samodzielności pracowników następuje, dlatego warto go badać, monitorować i stymulować. Analizie tego właśnie problemu poświęcona jest niniejsza monografia.

Monografia skierowana jest do studentów zarządzania, ekspertów zarządzania, kadry menedżerskiej, środowiska naukowego nauk społecznych, czytelników zainteresowanych nowymi trendami rozwoju społecznego, politycznego, ekonomicznego, kulturoznawczego, antropologii, psychologii, socjologii.